Baskemölla hamn, 1920. Foto Frans Löfström.

Böcker

Här ostpå (1941)

Från segelfartygens dagar (1943)

Kring Sandhammaren (1946)