Frans Löfström

folkskollärare, författare


Frans Löfström (1888-1946)

"Det finns ett stycke land som är fagrare än något annat i Guds brokiga värld – kustlandet här ostpå. Sandhammarens ödsliga sandfält bilda slutet på ena hållet, Valjevikens leende stränder på det andra. Mellan dessa båda utposter i söder och norr ligger det en värld av skönhet, en milalång, underbar värld, omöjlig att måla i färg eller ord. Den måste upplevas, ses."
(ur Här ostpå)